APROBACIÓN INICIAL DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA, CONSISTENTE EN MODIFIACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO EN CALLE MONTECILLO 1

X